Spridningskonferens om att motverka skadliga traditioner

Skånes horn av Afrika föreningen (SHAF) arrangerar den 29 oktober 2019 en spridningskonferens på temat att motverka kvinnlig könsstympning. Syftet med konferensen är att dela med sig av kunskap och erfarenhet från föreningens treåriga projekt ”att motverka skadliga traditioner”.

Tid: den 29 oktober, klockan 14 till 16

Plats: Kulturkvarteret Kristianstad, Kanalgatan 30

 

Våren 2016 startade SHAF genom medel från Allmänna arvsfonden projektet ”att motverka skadliga traditioner” i samarbete med Kristianstads kommun, studieförbundet Ibnrushd och andra idéburna organisationer. Initiativet togs för att bidra till att skapa en bättre och tryggare region. Projektets mål har varit att förebygga så att ingen utsätts för kvinnlig könsstympning och att erbjuda de som redan är utsatta stöd och hjälp. Målet har varit att ingen ska behöva lida fysisk och psykisk ohälsa och att förhindra detta på ett sätt som kompletterar kommunens förebyggande arbete.

 

På konferensen kommer särskilt fokus att läggas på följande tre frågor:

1) Hur arbetarkommunen mot kvinnlig omskärelse och varför är idéburna organisationers kompletterande arbete viktigt?

2) Vilka resultat visar i projektet genomförda enkätundersökningar på hur attityder har påverkats bland föreningens vuxna medlemmar?

3) Hur kan de metoder som tagits fram i projektet vara ett underlag för andra att arbeta vidare med? Metoden som tagits fram har utgått från temalagstiftning, religion, hälsa, sexuell hälsa och normer. En metodbok har tagits fram och kommer att spridas på konferensen.

 

Anmälan:

För att anmäla dig, skicka ett meddelande märkt ”anmälan” till Jamal Abdulle på Skånes Horn av Afrika: jamal.abdulle@skanafrika.se

Senaste dag för anmälan är den 24/10.

Vi bjuder på fika, anmäl därför om du har någon allergi eller specialkost.

 

För ytterligare frågor kontakta Jamal Abdulle, tfn 070-4664 222 • jamal.abdulle@skanafrika.

Varmt välkommen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *