Workshop

ADA´s pussel fortsätter framåt med alla som kan tänkas att samarbeta.
 
Några av framtidens träffar är:
6/3 Möte med SFI
 
6/3 Workshop med ABF

17/3 Så kommer Rädda Barnen till oss för att göra en utbildning som heter High Five.
 
20/3 Möte med Bertil Svensson ang samarbete med ABK
 
21/3 Fn´s dag mot främlingsfientlighet och avskaffande av rasdiskriminering. Föreläsare Fredrik Önnevall.
 
24/3 Vi träffar Magnus som är ungdomsansvarig i predators här i kristianstad. Där diskuterar vi hur vi kan göra workshops med ungdomar och ledare.
 
25/3 Träffar vi en av rektorerna på Gamlegårdsskolan
25/3 Nätverksträff i Broby där vi fått inbjudan att delta och berätta om vårt projekt.
 
26/3 Styrgruppsmöte för oss i projektet.
 
26/3 Vi träffar Fredrik Segersteen som ska hjälpa oss med utbildning när det gäller barnkonventionen bland annat.
 
1/4 Går vi tillsammans med ungdomsansvariga på Näsby if till växjö och går en processledarutbildning som Rädda Barnen håller i.
 
7/4 Besöker vi en av skolorna i Bromölla för att kunna arbeta fram ett samarbete där också.
 
7/4 Vi träffar Folkuniversitetet för diskussioner om workshop.
8/4 Träff med Fritidsgården i Arkelstorp och Hembygdsföreningen i Arkelstorp.
 
9/4 åker vi till malmö först för att träffa Ibn Rushd och sen på em Skånesfotbollsförbund.
 
10/4 börjar vår utbildning med Fredrik.
 
17/4 Del två i utbildning med Fredrik.
 
20/4 Ett jämställt skåne (konferens om ideell sektor som påverkningsfaktor) vi får vara med och prata om genusperspektiv utifrån Ada-projekt
 
22/4 workshop med Arbetsförmedlingen
 
24/4 Del tre och avslut på utbildningen med Fredrik.
 
25/4 Vi arrangerar en föreläsning ( Region museet) i Kristianstad om afrofobi, vi bjuder bland annat föreläsaren afrosvenskan Kitimbwa sabuni
 
28/4 styrgruppsmöte för oss i projektet
 
29/4 vår andra träff med Arkelstorp skolan
 
30/4 utbildning FN-förening
 
5/5 workshop med ABK
 
6/5 Lärar träff på Österänggymnasiet.
 
8/5 Deltar i rådrums tältet med Ada projektet.
 
28/5 workshop med bromölla skola