Historia

Skånes Horn av Afrika föreningen (SHAAF) är en ideell
förening som startades i 2009, och har närmare 350
medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är mörkhyade, har
sina ursprung från Afrika och bor i de utsätta stadsdelarna,
Kristianstad. Den huvudsakliga verksamheten är riktad mot
föreningens ungdomar. Sedan flera år tillbaka erbjuder
föreningen läxhjälp för barn/unga, erbjuder samtal för
föräldrar/ungdomar som vill höja/förbättra skolresultatet. Utöver
detta arbetarföreningen med att stödja medlemmar till arbete,
utbildning och ett aktivt samhällsdeltagande. Vi driver en aktiv
kompetensutveckling av såväl sin styrelse som sina
medlemmar vad gäller samhälls- och demokratifrågor och
deltar i ett flertal samarbete med andra föreningar och offentliga
aktörer. Satsning som syftar till att stödja kvinnor till
självförsörjning där målet är ett kvinnokooperativ i egen regi