Könsstympning är vanlig i många länder

Enligt Socialstyrelsens siffror är 98 procent av kvinnorna mellan 15 och 49 år där könsstympade. Antingen genom ett snitt över klitoris, eller den grövsta sorten, där man skär bort både klitoris, inre och yttre blygdläppar och syr ihop allting. Det som kvarstår är ett litet hål för urin och mensblod. I Sverige är det olagligt med könsstympning sedan 80-talet. Detta på grund av att det kan leda till livslånga hälsoproblem, sterilitet eller i värsta fall döden.

När han börjar prata om att den nya generationen är förlorade när de väljer bort könsstympning, hör jag att den unga mannen lämnar lokalen. Han suckar högt. Han kommer in igen och är irriterad. Han vill fortfarande inte säga något i kameran, men tidigare under kvällen har han flera gånger påpekat att det är ”fel” och ”helt sjukt” med könsstympning. Något han aldrig skulle utsätta sina barn för.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *