Hatbrott

Vi börjar diskuterar och förklarar utbryter mellan våra medlemmar. Föreningen arbetar med att just sprida kunskap om könsstympning. Det är jätteviktigt att de vågar att prata. Omskärelse är fridskränkning och brott mot lagen. Därför att om man inte hör hur de tänker, hur ska man kunna planera och jobba med den här frågan? Så detta visar svenska myndigheter hur folk fortfarande tänker. Den här diskussionen har vi alltid. Personalen är däremot extremt ovan vid att någon så tydligt, och för media.