Skånes horn av Afrika föreningen (SHAF) bjöd in till nätverksträff om kvinnlig omskärelse/könsstympning tisdagen den 21 november kl.9:30-12:00 föreningens lokal, Ingelstads gatan 24

Orsaken var att man tycker att arbetet mot kvinnlig omskärelse/könsstympning är mycket viktigt och de som är yrkesverksamma har en mycket viktig roll för kvinnor och flickor i behov av hjälp. Samtalet handlade om hur SHAF skulle kunna sprida kunskap om kvinnlig omskärelse/könsstympning och hur SHAF skulle kunna vara till hjälp för yrkesverksamma.

 

Samtalsforumet handlade om mest:

  • Vilken hjälp erbjuds flickor och kvinnor i Kristianstad idag?
  • Vilka utmaningar möter yrkesverksamma?
  • Vad kan föreningen SHAF hjälpa till med?

     

Planen är att diskussionerna kommer att vara grund för de metoder och stöd som SHAF utarbetar under projektet ”att motverka skadliga traditioner”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *