Den internationella kvinnodagen

Så länge vi behöver fira kvinnodagen, betyder det att vi inte har lika rättigheter. Målet är jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag.” – Viviane Reding
 
Igår var det den internationella kvinnodagen. Varför finns den? Och behövs den? Är det inte självklart att kvinnor och mäns lika rättigheter ska ses till oavsett ? Vikten av allas lika värde är inte alltid viktigt och detta speglar hela vårt samhälle. Anser du att kvinnor är lika värda? Arbetar du för en rak människosyn där oavsett kön, sexuell läggning tro eller etniskt ursprung så ser du människan?
 
Källa:
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *