Läxhjälp

Skåne Horn Afrikas förening bedriver olika riktade verksamheter med tungvikt på integrations främjande åtgärder för nyanlända barn och ungdomar genom att stödja de i sitt nya skolarbete.

Vidare stödjer föreningen de barn som kom till Sverige utan att kunna gå i skolan i hemlandet och ska klara grundskolan i Sverige under kortare tid på grund av sin ålder.

Föreningen stödjer också ungdomar som har varit i Sverige under längre tid eller till och med är födda i Sverige som riskerar att gå ut från grundskolan och eller gymnasiet utan fullständiga betyg.

Läxhjälpen bedrivs av ca. 3–5, generellt sett yngre volontärer, de flesta är högskola elever som i sin tur deltog tidigare föreningens läxhjälps verksamhet och pluggar oftast själva vidare. En av volontärerna är en tidigare NO lärare för 30 år på Österänggymnasiet.

Målet för verksamheten är, att samtliga deltagare i läxhjälpen skall ha uppnått bättre studieresultat i samtliga ämnen efter läxhjälpsinsatsen i jämförelse med tidigare resultat. Detta skall också förbättra förutsättningarna för vidare studier på gymnasiet, högskola eller universitet för de som är aktuella. Här ska deltagarna inte känna samma som på skolan men vi ställer krav på gott uppförande, gottrespekt för alla och gott samarbete.

Området där föreningens stora lokal ligger är ett av socioekonomiska utsätta områdena där trångboddheten är mycket utbredd som kan innebära problem för barnen/ungdomarna att hitta en plats för skolarbete och läxläsning. I brist på bord kan läxläsning tvingas ske i sängen och med dålig belysning.  I Sverige hänger ofta skolprestationerna intimt samman med möjligheterna till läxläsning utanför skoltid, oftast i hemmet. Möjligheter till läxläsning finns i viss utsträckning på kommunala bibliotek, men det är inte alltid öppettiderna svarar mot barnens och ungdomarnas behov. Statistik visar att barn som inte har tillgång till eget rum ägnar mindre tid åt läxor än barn med rum och det är där föreningen försöker att erbjuda alternativ.

Behovet är stort och föreningen kan erbjuda max 45–50 elever for läxhjälp stöd. Varför ansvariga tvingas motvilligt många gånger att tacka nej till föräldrar som vill att deras barn ska delta verksamheten eftersom föreningens kapacitet inte kan täcka behovet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *