Vad är kvinnlig omskärelse för något?

1. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud (klitoridektomi).
2. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, med eller utan excision [bortskärande] av de yttre blygdläpparna(Excision)
3. Förminskning av den vaginala öppningen genom skapande av en försegling i och med att man skär och sammanfogar de inre och/eller de yttre blygdläpparna, med eller utan excision av klitoris (infibulation).
4. Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *