Förorten till vild-frilufts liv

Skånes horn av Afrika föreningen driver ett projekt finansierades av Skånes Ess och Jordbruksverket. Projektet är riktade till människor med utländska bakgrund som bor på Kristianstads kommun, Broby och Bromölla kommuner som saknar kunskap och naturliga kontakter till svenskalandbyggden. Så att de kommer ut i naturen samtidigt får lära känna den, för att knyta kontakt med jord/landbruket, får information om vad allemansrätten möjliggör och viktigast av allt för att höja deras medvetenhet om vad som finns utanför tätorten. Förutom ovan nämnt är Syftet att (Syftet med projektet är att invandrargruppen som bor utanförskaps områdena i nordöstra Skåne för mer kunskap…

User Rating: Be the first one !

Skånes horn av Afrika föreningen driver ett projekt finansierades av Skånes Ess och Jordbruksverket.

Projektet är riktade till människor med utländska bakgrund som bor på Kristianstads kommun, Broby och Bromölla kommuner som saknar kunskap och naturliga kontakter till svenskalandbyggden. Så att de kommer ut i naturen samtidigt får lära känna den, för att knyta kontakt med jord/landbruket, får information om vad allemansrätten möjliggör och viktigast av allt för att höja deras medvetenhet om vad som finns utanför tätorten. Förutom ovan nämnt är Syftet att (Syftet med projektet är att invandrargruppen som bor utanförskaps områdena i nordöstra Skåne för mer kunskap om svenska landsbygden genom att besöka naturen utanför storstaden som en skog, vid havet en sjö eller en äng – under ett och ett halv års tid i olika platser under olika årstider

  • Erbjuda unga att komma ut på vildmarksäventyr. Det ska handla om både små och lite större äventyr – i vardagen, på helgen eller i samband med lov och semester.
  • Erbjuda barn en givande fritidsaktivitet fri från tävling och prestationskrav, samt en härlig kombination av lek, äventyr och lärande tillsammans med andra i samma ålder 
  • Erbjuda målgruppen roliga, trygga och lärorika äventyrar och utbildningar – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen – året runt, över hela Skåne och för alla.  
  • Deltagarna ska få lära känna naturen, allemansrätten och öva friluftsteknik på ett roligt, lärorikt och tryggt sätt. De får också en vana att vara ute i naturen året runt och färdigheter i friluftsteknik och friluftsliv
  • Deltagarna ska få kunskap och kontakter genom studiebesök och guidning på kött, mjölk och grönsaksproducenter på landet
  • Få möjlighet att på egna villkor upptäcka, utforska och uppleva naturen och friluftslivet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *