Nyheter
Hem / Könsstympning

Könsstympning

Beteckningen ”kvinnlig könsstympning” rymmer flera olika former av ingrepp som ger flickor men för livet. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål. Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket i Kvinnlig könsstympning utförs av traditionella, kulturella och sociala skäl. Den har inget stöd i någon religion, även om man i en del samhällen fortfarande tror att så är fallet. Kvinnan, eller flickan, könsstympas till exempel för att garantera att hon är oskuld när hon gifter sig, för att förhindra att hon är otrogen eller för att det finns en föreställning om att klitoris är en manlig rest som måste avlägsnas för att flickan ska kunna växa upp till fullvärdig kvinna.
 
Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än 2 000 år. Ingreppet görs oftast helt utan bedövning och verktyget kan vara en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva. En del flickor dör och de flesta traumatiseras svårt och får men för livet. Vi arbetar för att stoppa det här grova brottet mot barns rättigheter. Med öppna diskussioner och utbildning på gräsrotsnivå hoppas vi lyckas förändra attityder. Ska ge information om riskerna med ingreppet, vilket stärker många föräldrar att stå emot det sociala trycket att låta könsstympa sina döttrar. I takt med att samhället ändrar inställning till könsstympning undgår fler flickor att drabbas samtidigt vågar flera unga kvinnor som redan är drabbade att söka hjälp får behandling av sina smärtor.

Det finns olika typer av omskärelse enligt WHO

Förhuden på klitoris tas bort och ibland även den synliga delen av klitoris (klitoris ollon).Klitoris ollon skärs bort samt delar av eller hela de inre blygdläpparna.De yttre blygdläpparna sys ihop så att slidöppningen täcks och endast en liten öppning lämnas för att släppa igenom urin och mensblod. Ibland skärs klitoris ollon, förhud på klitoris samt hela inre och delar av de yttre blygdläpparna bort. Denna typ kallas även för faraonisk omskärelse …

Läs mer »

Spridningskonferens om att motverka skadliga traditioner

Skånes horn av Afrika föreningen (SHAF) arrangerar den 29 oktober 2019 en spridningskonferens på temat att motverka kvinnlig könsstympning. Syftet med konferensen är att dela med sig av kunskap och erfarenhet från föreningens treåriga projekt ”att motverka skadliga traditioner”. Tid: den 29 oktober, klockan 14 till 16 Plats: Kulturkvarteret Kristianstad, Kanalgatan 30   Våren 2016 startade SHAF genom medel från Allmänna arvsfonden projektet ”att motverka skadliga traditioner” i samarbete med …

Läs mer »

Könsstympning är vanlig i många länder

Enligt Socialstyrelsens siffror är 98 procent av kvinnorna mellan 15 och 49 år där könsstympade. Antingen genom ett snitt över klitoris, eller den grövsta sorten, där man skär bort både klitoris, inre och yttre blygdläppar och syr ihop allting. Det som kvarstår är ett litet hål för urin och mensblod. I Sverige är det olagligt med könsstympning sedan 80-talet. Detta på grund av att det kan leda till livslånga hälsoproblem, …

Läs mer »

Medleminformation

Vi har utvecklat våra studio cirkel och antal föreläsning om kunskapen för könsstympning. Hela världen fick förståelse om den skadliga traditioner. Det är dags att vi alla stoppa omskärelse av barn. Vi har alltid information och kunskap kring hur ska vi ändra och förbättra traditioner om könsstympning. Det finns också frågor som vi fick från er angående sambandet mellan religonen och traditioner samt svenska lager. Vill du höra eller få …

Läs mer »

Skånes horn av Afrika föreningen (SHAF) bjöd in till nätverksträff om kvinnlig omskärelse/könsstympning tisdagen den 21 november kl.9:30-12:00 föreningens lokal, Ingelstads gatan 24

Orsaken var att man tycker att arbetet mot kvinnlig omskärelse/könsstympning är mycket viktigt och de som är yrkesverksamma har en mycket viktig roll för kvinnor och flickor i behov av hjälp. Samtalet handlade om hur SHAF skulle kunna sprida kunskap om kvinnlig omskärelse/könsstympning och hur SHAF skulle kunna vara till hjälp för yrkesverksamma.   Samtalsforumet handlade om mest: Vilken hjälp erbjuds flickor och kvinnor i Kristianstad idag? Vilka utmaningar möter …

Läs mer »