Könsstympning

Beteckningen “kvinnlig könsstympning” rymmer flera olika former av ingrepp som ger flickor men för livet. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål. Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket i Kvinnlig könsstympning utförs av traditionella, kulturella och sociala skäl. Den har inget stöd i någon religion, även om man i en del samhällen fortfarande tror att så är fallet. Kvinnan, eller flickan, könsstympas till exempel för att garantera att hon är oskuld när hon gifter sig, för att förhindra att hon är otrogen eller för att det finns en föreställning om att klitoris är en manlig rest som måste avlägsnas för att flickan ska kunna växa upp till fullvärdig kvinna.
 
Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än 2 000 år. Ingreppet görs oftast helt utan bedövning och verktyget kan vara en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva. En del flickor dör och de flesta traumatiseras svårt och får men för livet. Vi arbetar för att stoppa det här grova brottet mot barns rättigheter. Med öppna diskussioner och utbildning på gräsrotsnivå hoppas vi lyckas förändra attityder. Ska ge information om riskerna med ingreppet, vilket stärker många föräldrar att stå emot det sociala trycket att låta könsstympa sina döttrar. I takt med att samhället ändrar inställning till könsstympning undgår fler flickor att drabbas samtidigt vågar flera unga kvinnor som redan är drabbade att söka hjälp får behandling av sina smärtor.