Diskriminering

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra.

Lagen om diskriminering ställer olika krav.

På den här sidan ska vi förklara diskrimineringslagen.

I Sverige är diskriminering förbjudet om det beror på

 1. kön
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan trosuppfattning
 5. funktionsnedsättning
 6. sexuell läggning
 7. ålder.

Dessa sju saker är diskrimineringsgrunder som finns i lagen.

Lagen skyddar människor

Diskrimineringslagen skyddar människor, inte företag eller organisationer.
En chef får inte diskriminera sina anställda. Skolan får inte diskriminera elever. Den som jobbar i en affär får inte diskriminera kunder.

Om en händelse ska räknas som diskriminering beror på vad som hände.
Här följer några exempel på vad som kan räknas som diskriminering:

 • En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn.
 • En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada.
 • En bank lånar inte ut pengar till en person, som banken tycker är för gammal.
 • En chef smeker dig, fast du säger sluta.
 • En lärare retar en elev, för att hon bär slöja.
 • En tandläkare låter inte en man boka tid, för att mannen har klänning på sig.
 • En fabrik kräver att alla som jobbar där, måste vara längre än 165 cm.
 • En anställd på arbetsförmedlingen retar en besökare, för att hen blir kär i både tjejer och killar
 • En chef avbryter en provanställning, när den anställda berättar att hon är gravid.
 • Personalen på en restaurang vägrar läsa upp menyn för en gäst, som inte ser vad det står.

Den som är chef ansvarar för att de anställda inte diskriminerar någon.