Skånes Horn av Afrika är med i samarbetet med kulturrådetsprojektet Kreativa platser

Skånes horn av Afrika startades år 2008 med syfte att skapa mötesplatser för människor genom aktiviteter och har idag 350 medlemmar, barn/ungdomar/vuxna. Det är viktigt med möten över generationsgränserna, där alla är välkomna, öppna för alla, där ingen tänker på var man kommer ifrån eller vad man heter. Föreningen tar hand om området genom miljödagar, grillfester, Eid fester, utflykter tipspromenader, sportturneringsdagar, rensar rabatter, plockar skräp, driver medvetandegörande projekt kring könsroller och mycket annat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *