Lagar: förbjud mot kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är enligt lag förbjuden i Sverige (1982:316). Lagen lyder:

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte (Lag 1998:407).

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år. Om brottet medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas som grovt. För grovt brott döms till fängelse, lägst två år och högst tio år. För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att avslöja brott döms till ansvar enligt 23 kapitlet brottsbalken (Lag 1998:407).

3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kapitlet 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *