LÄXHJÄLP

Till föräldrar för barn och ungdomar som deltar i föreningens läxhjälp aktivitet Som vanligt är aktiviteten i gång, men som ofta händer skicka inte barnen/unga till lokalen förrän ni kommit överens med verksamhetsansvariga vilka tider och studiecoach barnen/ungdomen har För detta kontaktar ni som brukligt Mowlid Kalinrih på mobilen “076–2763337” Han kommer att ha ett…

Read More

Läxhjälp

Skåne Horn Afrikas förening bedriver olika riktade verksamheter med tungvikt på integrations främjande åtgärder för nyanlända barn och ungdomar genom att stödja de i sitt nya skolarbete. Vidare stödjer föreningen de barn som kom till Sverige utan att kunna gå i skolan i hemlandet och ska klara grundskolan i Sverige under kortare tid på grund…

Read More

Risken om Covid-19

Risken om pandemin är stor bland riskgrupper och hela samhället. Det är essentiellt att man skydda sig själv genom att minimera grupperingen och undvika samlingar. Använd mask, håll avstånd och stanna hemma när du kan. Spridningen kan sker på olika sätt men viktigaste är att du som person oavsett gender och åldern måste du ta…

Read More

Samarbetat är viktigt

Medlemmar och personalen samarbetar för att uppnå kunskaps utveckling kring könsstympning detta har Brottsoffermyndigheten tagit fram en handlingsplan för förskolor om hur förskolepersonalen ska samtala med barn och upptäcka flickor som ligger i riskzonen för könsstympning. Det pågår även en översyn av utbildningsmaterialet i samhällsorienteringen för nyanlända om rådande normer och värderingar. Dessutom har länsstyrelserna…

Read More