Nyheter

oktober, 2018

 • 2 oktober

  Inbjudan 30 oktober

  Skånes horn av Afrika föreningen bjuder in till föreläsning på temat att motverka skadliga sedvänjor. Filen kan ni hitta här. .Inbjudan Skånes Horn av Afrika

augusti, 2018

 • 21 augusti

  Skånes Horn av Afrika är med i samarbetet med kulturrådetsprojektet Kreativa platser

  Skånes horn av Afrika startades år 2008 med syfte att skapa mötesplatser för människor genom aktiviteter och har idag 350 medlemmar, barn/ungdomar/vuxna. Det är viktigt med möten över generationsgränserna, där alla är välkomna, öppna för alla, där ingen tänker på var man kommer ifrån eller vad man heter. Föreningen tar …

juni, 2018

 • 25 juni

  Samarbetat är viktigt

  Medlemmar och personalen samarbetar för att uppnå kunskaps utveckling kring könsstympning detta har Brottsoffermyndigheten tagit fram en handlingsplan för förskolor om hur förskolepersonalen ska samtala med barn och upptäcka flickor som ligger i riskzonen för könsstympning. Det pågår även en översyn av utbildningsmaterialet i samhällsorienteringen för nyanlända om rådande normer …

 • 6 juni

  Skånafrika vill sprida kunskap kring Omskärelse

  Vi börjar diskuterar och förklarar  utbryter mellan våra medlemmar. Föreningen arbetar med att just sprida kunskap om könsstympning.  Det är jätteviktigt att de vågar att prata.  Omskärelse är fridskränkning och brott mot lagen. Därför att om man inte hör hur de tänker, hur ska man kunna planera och jobba med …

maj, 2018

 • 27 maj

  Könsstympning är vanlig i många länder

  Enligt Socialstyrelsens siffror är 98 procent av kvinnorna mellan 15 och 49 år där könsstympade. Antingen genom ett snitt över klitoris, eller den grövsta sorten, där man skär bort både klitoris, inre och yttre blygdläppar och syr ihop allting. Det som kvarstår är ett litet hål för urin och mensblod. …

 • 5 maj

  Spännande att många deltog årsmötet

  Vi tackar alla våra medlemmar och vi behöver alltid dina åsikter för att utveckla verksamheten. Frågorna som mest diskuterades var att medlemmar intresserar vår projekt om Könsstympning. 75% av medlemmar ville utveckla sin kunskap om skadliga traditioner och konsekvenser.  

februari, 2018

 • 26 februari

  Åresmöte

  Hej medlemmar. Alla medlemmar i föreningen.  föreningar har  årsmötet snart. Årsmötet äger rum på 31 april. Har ni frågor kan ni kontakta till oss via telefon och mejl eller ni kan besöka adressen nedan. Tel: 0760831283 E-post. kontakt@skanafrika.se   Adress: Ingelstadsgatan 24 Kristianstad Välkomna  

 • 13 februari

  Medleminformation

  Vi har utvecklat våra studio cirkel och antal föreläsning om kunskapen för könsstympning. Hela världen fick förståelse om den skadliga traditioner. Det är dags att vi alla stoppa omskärelse av barn. Vi har alltid information och kunskap kring hur ska vi ändra och förbättra traditioner om könsstympning. Det finns också …

december, 2017

november, 2017