Skånes horn av Afrika föreningen driver ettårigt projekt finansierat av LEADER SKÅNES ESS:

Skånes horn av Afrika föreningen driver ettårigt projekt finansierat av LEADER SKÅNES ESS:

Från rådgivning, utbildning, CV skrivning till Intervjuteknik för ungdomar med utlandsfödda föräldrar eller själva födda i utlandet i åldersgruppen 16 till 20

För att motverka en fortsatt negativ sysselsättningsstatistik behövs ett projekt för att öka den så kallade ’call-back’ frekvensen, när man har skickat in sitt CV till en möjlig framtida arbetsgivare. Ett korrekt skrivet CV ger ett bättre intryck på arbetsgivaren och en ökad möjlighet att bli kallad till intervju. Att sedan maximera mötet med en arbetsgivare är inte bara att visa upp sig utan även att marknadsföra sina kunskaper, kvalifikationer och sitt driv att vara en del av en organisation och att tillföra organisationen. DETTA KOMMER ATTA GÄLLA FÖR UNGDOMAR SOM HAR MINST GYMNASIEEXAMEN ELLE HÖGRE

De som läser på gymnasiet ska få stöd och rådgivning så att de i tidigt skede blir medvetna om vad som krävs i dem områden de planerar att läsa vidare. De ska också få stod att besöka olika arbetsplatser för att få inspiration, samt hitta praktikplatser som många har svårt att hitta i dagsläget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *